Close

18 maaliskuun, 2018

Blogi | Julkisten tilojen sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelija

Yksityiskotien sisustussuunnittelun lisäksi teen suunnittelua myös julkisiin tiloihin, kuten yritysten toimistoihin ja työtiloihin, aulatiloihin, kahviloihin jne. Tyylillisesti yksityiskodit ja julkiset tilat ovat tulleet koko ajan lähemmäksi toisiaan, sillä julkisissa tiloissakin tavoitellaan usein viihtyisyyttä, rentoutta ja kodinomaista tunnelmaa.  Tilojen muunneltavuus ja kestävyys ovat myös asioita, joita arvostetaan sekä kodeissa että julkisissa tiloissa. Suunnittelun lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeet ja toiveet. Julkisen tilan käyttäjäjoukko on suurempi, mutta ideaalitilanteessa hekin pääsevät osallistumaan suunnitteluprosessiin.

Sisustussuunnittelu

Tilojen käyttötarkoitus

Julkisten tilojen sisustussuunnittelu lähtee käyntiin tilojen käyttötarkoituksen kartoituksesta. Suunnittelijan täytyy tietää ketkä tiloja käyttävät, käyttäjien lukumäärä ja millaisia ongelmia suunnittelussa tulee ratkaista. Käyttäjillä voi olla erilaisia tarpeita liittyen ergonomiaan tai organisaation toimiala voi asettaa erityisvaatimuksia henkilökunnan tai asiakkaiden turvallisuudelle. Nämä kaikki näkökulmat on otettava huomioon mm. tila-, pintamateriaali- ja valaistussuunnittelussa. Suunnittelijaa ohjaavat esimerkiksi sisusteiden paloturvallisuuteen liittyvät suositukset ja ohjeet, sekä pintamateriaalien käyttöluokat.

Tunnelma ja visuaalinen ilme

Toinen tärkeä lähtökohta on tilan haluttu tunnelma ja visuaalinen ilme. Tunnelmalla ja visuaalisella ilmeellä on iso vaikutus esimerkiksi henkilökunnan viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Olosuhteiden tulee tukea työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Visuaalinen ilme kertoo myös tarinaa yrityksestä, sen imagosta ja arvoista. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit muodostavat mielikuvansa yrityksen lähettämistä viesteistä, joten viestien tulee tukea yrityksen liikeideaa.

Julkisten tilojen sisustussuunnittelussa tulee ottaa huomioon hyvin erilaisia näkökulmia, mutta parhaimmillaan tilat parantavat henkilökunnan hyvinvointia ja edistävät yrityksen liiketoimintaa.

Ota yhteyttä, jos yrityksesi tilat kaipaavat kasvojenkohotusta ja jutellaan lisää!

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.